“arm · SoC · Drone · IoT · AI · Embedded   휴인스가 함께합니다”

HUINS


제품솔루션

> 제품솔루션 > 무인기·드론 > 통신 모듈

무인기·드론 무인기·드론

LTE 통신 모듈

LTE: (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20), for European market

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8

EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHz
​​

 

제품소개

  • DL 100Mbps/UL 50Mbps
  • Embedded TCP/IP Stack
  • PCM Voice, GPS, GLONASS
  • FOTA, USSD, IPV6/IPV4
  • LGA Package
  • Size: 30 mm x 30 mm x 2.3 mm
  • Weight: < 10g​​
내용5...

제품문의 및 이메일문의
031) 719-8200
sales@huins.com
기술지원